Välkomna till förskolan Äventyret vid Tibble Torg!

Kultur och utomhuspedagogik är prioriterade områden hos oss. Genom lek, rörelse och utevistelse läggs grunden för barns utveckling, motorik och hälsa. Naturen är världens bästa klassrum!

Förskolan vilar på demokratins grund. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I samarbete med hemmet ska barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem främjas.

Hos oss tar vi utgångspunkt i tilltron till barnets förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnet kommer alltid i första hand! Vår förskola prioriterar daglig utevistelse och ser utomhuspedagogik som ett komplement till den traditionella pedagogiken. Förskolan har en egen gård och är omgiven av lekplatser och skogsområden. Naturen blir hos oss ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Våra pedagogers roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Vår förskola är belägen i ljusa, fräscha lokaler precis på Tibble Torg. Vi väver gärna in kultur i vårt arbetssätt och besöker museum och teatrar tillsammans med barnen. Hela vår verksamhet utgår självfallet från förskolans läroplan. Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns det olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, blogg, förskolans app, informationsbrev och föräldramöten. Äventyrets strävan är att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Vi vill säkerställa att barnen får ta del av bästa tänkbara utbildning.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Öppet hus

Varmt välkomna på Öppet Hus onsdagen den 23 augusti kl 18.00.

Blogg

Välkomna tillbaka och tack för gårdagens Hoppetossa-dag!

Så var vi igång efter sommaren igen; pågående inskolningar, barn och pedagoger laddade inför ett nytt läsår. Vi hälsar alla… Läs mera

Utökning av vår gård

Nu påbörjas äntligen utbyggnationen av vår gård. I nästa vecka kommer det att byggas ett solskydd över vår sandlåda. I… Läs mera

Till bloggen

Kontakt till oss

Vi tar gärna emot nya familjer som är nyfikna på Äventyret på besök, kontakta oss så bokar vi in ett tillfälle som passar. Vi nås lättast via vår förskolechef: 072-853 63 13.

Ställ ditt barn i kö

Förskolan Äventyret är med i Upplands-Bro kommuns gemensamma kö. Anmälan till vår kö sker via e-tjänsten på kommunens hemsida. Frågor besvaras av barnomsorgsadministratörerna Louise Assarsson, på 08-581 695 05 alt. louise.assarsson@upplands-bro.se, eller Tamara Carriel, på 08-581 691 86 alt. tamara.carriel@upplands-bro.se.