Naturvetenskap på vår förskola


Tema förskola Kungsängenåtervinning förskola förskola höstfest tibbleEnligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturvetenskap. Upptäckarglädje och lust att lära är en självklarhet hos barnen, vilket gör detta område så roligt att arbeta med!

Den senaste tiden har vi … Läs mera

Matematik och teknik på vår förskola


matematik förskola kungsängenI vår läroplan Lpfö 98, reviderad 2010, kan man läsa om förskolans uppgift. Förskolan ska bl.a. sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppLäs mera

Språkinlärning på förskolan Äventyret


äventyret förskola tibble skapaDe stora barnen är oerhört intresserade av skriftspråk just nu, vi ser på flera håll att barnen tycker att det är jättespännande och inte alls långt till läsning. De vill vara med i varje steg och vill att man ska … Läs mera

Populärt besök på vår förskola: Attunda brandkår


förskolebesök brandkår 3 förskolebesök brandkår 4 förskolebesök brandkår 2 förskolebesök brandkår 1Attunda brandkår var på förskolan Äventyret den 4/11. Barnen tyckte att det var jättekul att gå runt brandbilarna och titta. Brandmännen hade med sig en spännande värmekamera som barnen fick titta in i. I kameran såg man en vit bild … Läs mera

Tack för en härlig höstfest!


höstfest förskolan äventyrethöstfest förskolan äventyret tibblehöstfest förskolan äventyret kungsängenhöstfest förskolan äventyret ansiktsmålningPå höstfesten i förra veckan bjöd vi in till fika med barnens egna färggranna kaka som de hade bakat. Vi hade en hörna med tre olika pysselstationer för pyssel tillsammans med föräldrar, ansiktsmålning och disko. Tack alla barn och föräldrar … Läs mera