”Bääää” – vilket djur låter så?


Barnens dagliga språkanvändning tillsammans med förskolans personal är grundläggande. Personalens egna attityder till läsning och skrivning samt deras sätt att prata påverkar också. Att samtala fördjupat och utvidgat, både med varje enskilt barn och i grupp, är viktigt. Förskolan har … Läs mera

Samverkan med hemmen och förskoleappen


Förskoleappen

Samverkan med hemmen är en viktig del av vårt uppdrag i förskolan. Lpfö 98 rev. 2010, belyser detta område tydligt redan i avsnittet Förskolans uppdrag:

  • «I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
Läs mera

Olympiskt spel & naturvetenskap


myrkollage äventyretI maj är det dags för Äventyrets egna Olympiska spel! Barnen på Trollsländan och Fjärilen går till Kungsängens IP. Humlans och Nyckelpigans barn stannar på gården och går en äventyrsbana. Hos oss är lek, rörelse och utomhusvistelse en integrerad … Läs mera

Geometriska former i rum, på papper och i naturen


IMG_0056 IMG_0057 IMG_0069Bilder från när barnen på Nyckelpigan och Humlan skapade med geometriska former. Denna månad har vi jobbat med former inne på avdelningarna. Barnen började visa intresse för klossarna och pussel. Så vi har pratat om formerna cirkel och triangel denna månad, vi … Läs mera