Förändringen av vår gård!


Under sommaren har vi givits möjligheten att förändra vår gård, målsättningen har varit att utöka den och att göra den bättre anpassad till vår verksamhet. Gården har nästan fördubblats till ytan samt att gröna ytor och fasta pedagogiska stationer har … Läs mera