Digital kompetens


2007 listade OECD och EU 8 nyckelkompetenser varav digital kompetens var en. Vi ser datalogiskt tänkande som en del i att arbeta både med området digital kompetens och med området matematik.

Matematiken genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar med sortering av Läs mera