Skapande tillsammans med en konstnär – Kulturrådet


Detta läsår har Äventyret fått möjligheten att delta i Kulturrådets satsning ”Skapande skola”. Det innebär att vår storbarnsgrupp får besök av konstnären Lena S. vid sju tillfällen under läsåret. Barngruppen, pedagoger och Lena kommer att skapa tillsammans utifrån avdelningens projekt Läs mera

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman


Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en 
Läs mera