Allt är inte teknik – men mycket


Varför ska man ägna sig åt teknik i förskolan? Det finns många bra skäl. Vi är omgivna av teknik som vi använder dagligen och att kunna förstå och handskas med den är lika viktigt som alla andra förmågor barn behöver utveckla. Det handlar också om att utveckla barns taktila och motoriska kompetens, ”att begripa genom att gripa”. Att hålla på med teknik ligger också mycket nära leken. Genom leken kan man göra teknik begriplig. Det är helt enkelt roligt. Läs gärna mer om teknik i förskolan, i tidningen Förskolan.

Ovan en bild från Myran, där en av grupperna utforskade med ”olje-timglas”. Barnen var jättefascinerad med färgerna när det droppade ner, hur skapar egentligen detta? Nedan en bild från Trollsländan där vi har fixat iordning ett blomsterland där vi ska plantera och ett maskland där vi får gräva efter maskar. Vi tog även ut mikroskopet och förstorade upp jorden. Några barn utforskade det lutande planet med hjälp av plankor och bilar. Slutligen en bild från Humlan där den blå gruppen undersökt olika tekniker för skapande, och målat med ballonger!