Årets fokusområden på Äventyret


Nu är hösten verkligen igång och vi önskar alla familjer varmt välkomna till det nya läsåret!

Vi vill även passa på att presentera läsårets fokusområden – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med detta läsår. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på språk och kultur med inriktning på dramapedagogik.

Språk
Barnets språkutveckling är grunden till allt lärande i förskolan. Under förskoleåren utvecklas grundläggande språklig kompetens viktig för såväl förståelse och uttrycksförmåga av talat, tecknat och skrivet språk. På Äventyret vill vi i år fokusera på att ytterligare utveckla arbetet med barnens språkutveckling.

Kultur med inriktning på dramapedagogik
I förskolan arbetar vi med estetik, kreativitet och fantasi både som kunskaper och som verksamhetens uppdrag där kultur för, av och med barn är lika viktigt. Förgående läsår hade vi ett projekt med en konstnär, något vi kommer att fortsätta med även detta läsår. I år vill vi fortsätta fördjupa vårt arbete inom kultur genom en inriktning mot dramapedagogik. Dramapedagogikens olika element består av bland annat sagoberättande och teater men även lekar där kommunikation, samarbete och rolltagande står i centrum.

Vi vill även informera om att vi fr.o.m denna läsår kommer göra färre av dessa blogginlägg. Sedan ett par år tillbaka har vi Prion-appen i vår förskola, som vi ser som vår primära digitala kommunikationskanal till vårdnadshavare med barn i vår förskola. Vi kommer således minska på dessa blogginlägg till enbart några få per läsår.