Att bidra till en hållbar utveckling


Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och de ska lära sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig. Förskolan har en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv. Läs gärna mer om hållbar utveckling hos Skolverket eller i förskolans läroplan.

Att tydligt synliggöra och verka för hållbar utveckling är en utmaning i vilken verksamhet som helst. Det finns många exempel på hur man kan arbeta med hållbar utveckling. På Äventyret har vi detta läsår valt att konkretisera detta område genom att alla barngrupper ska gå till skogen eller gå på promenad utanför gården en gång i veckan. Under utflykten ska man uppmärksamma hur viktigt det är att plocka upp skräp och värna om det är djur och växtliv som finns runt omkring (se gärna från sagan ”Stickis”).

Det är viktigt att alla pedagoger pratar eller diskuterar med barnen om sortering – om hur man sorterar och vad som är bra med det. Det är bra att tydliggöra genom att använda bilder som man sätter fast på till exempel lådor eller behållaren som man kan se vad lådorna eller behållarna ska innehålla. Vi använder oss gärna av Sopsamlarmonstren från Mitt Avtryck.

Det är även bra att samla in material från skogsutflykterna eller promenaderna och skapa med naturmaterial eller material som man hittar. Man kan erbjuda barnen att lyssna eller titta på sagor om hållbar utveckling. Vi har även firat FN-dagen tillsammans med barnen.

Mer inspiration kring hur man kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan kan man hitta hos WWF. Om man vill fira Earth Hour som skola/förskola tillsammans med WWF hittar man information om det här.