Barn lär genom leken


Under det gångna månaden har vi arbetat för att bedriva vår utbildning och undervisning som vanligt i så stor utsträckning som möjligt, och vi tackar för ert samarbete kring detta!

Vi har vidtagit flertalet åtgärder givet rådande situation i vårt samhälle, en av dessa är att vi lägger en ännu större del av vår verksamhet utomhus – och vad passar då inte bättre än vårt månadstema lek & rörelse?

Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans.

Det finns så mycket viktigt som ryms i leken. Leken är exempelvis livsviktig för barnets sociala kompetens. Vi bygger lärmiljöer och skapar arbetssätt som främjar lek. Vårt fokus är en trygg barngrupp, och vi pedagogerna ska ge barnen möjlighet att få tid till lek både inne och ute varje dag. Barnen ska bli erbjudna varierat material och stationer eller aktiviteter för att berika leken. Eftersom under leken, lär barnen sig otroligt mycket som är viktigt för framtida relationer som till exempel språk, fantasi, motorik, samspel, lösa konflikter, bry sig om samt att hjälpa till.

För mer information om Hoppetossa Förskolor se: www.hoppetossa.com.