Bygg och konstruktion hos Trollsländan


Trollsländan – Vår storbarnsavdelning

Vi jobbar fortsatt med vårt tema ”bygg och konstruktion”. En liten grupp barn blev väldigt inspirerade av en bild på en bro, London Tower Bridge närmare bestämd. Vi erbjöd barnen många olika material och bygget av broar satte igång! Hela månaden jobbade barnen på sina broar, hittade fler och fler detaljer på bilden som de ville bygga på sina byggen. Barnen tillförde även själva flera olika material i byggandet, exempelvis snören, tandpetare och pastarör. Barnen utvecklade en bra kunskap om materialens egenskaper och vad de olika materialen lämpas sig bäst för. Barnen byggde huvudsakligen i kartong, mjölkkartong, petflaskor, papper, tejp och limpistol. Skapandet av broarna utvecklades även till ett bra samarbete mellan barnen, barnen inspirerade varandra, hjälpte varandra, löste problem tillsammans och diskuterade varandras byggen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskapLpfö 98/16 s. 10

En annan grupp har jobbat mycket med geometriska former på olika sätt, även detta utifrån barnens intresse för det. Gruppen har byggt former med naturmaterial, ritat olika former och lärt sig deras namn, utforskat mandalas och har byggt på olika sätt med träformer. Barnen upptäckte även det går att sätta ihop former till nya former.

Ytterligare en grupp har utforskat att bygga med olika större material och att mäta det de har byggt. Barnens intresse låg här i siffrorna och själva mätandet, att känna igen siffror, sätta ihop siffror, skriva egna siffror och att läsa av siffrorna på mätstocken.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändringLpfö 98/16 s. 10

Utöver det så har vi inom vårt tema utforskat olika sätt att fästa ihop material med. Barnen kände sedan innan till tejp och lim. Vi ville utmana med nya sätt och material som till exempel tandpetare och kikärtor och toarullar som vi klippte små snitt i så de gick att sätta ihop.

Vi har denna månad även aktivt börjat jobba med ett för förskolan nytt styrdokument: Rädda barnens ”Stopp min kropp”. Vi jobbar med hjälp av två handdockor, draken och ugglan. Dessa två är med om olika dilemman, såsom att draken inte vill bli pussad och kramad och har rätt att säga stopp! Och bestämma över sin egen kropp och dess gränser, vad som känns bra och bekväm. Vi pratar även omvänt mycket om att respektera andras gränser och integritet.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.” Lpfö 98/16 s. 4

I skogen har vi utforskat naturen på vintern med hjälp av olika stationer där vi använt våra sinnen: vilka färger finns? Vilka djur kan vi höra och se? Vilka växter? Hur känns snön eller barken på trädet? Vi pratar om djurens, växters och trädens namn, beskriver det vi ser och hör. Barnen har ofta frågor och funderingar som de pratar om tillsammans med varandra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djurLpfö 98/16 s. 10

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andraLpfö 98/16 s. 10

 

Myran – Vår mellanbarnsavdelning

Vi jobbar vidare med vårt projekt ”kroppen” och utmanar barnen i detta arbete som innehåller skapande verksamhet, experiment, rörelse, matematik mm. I projektet har vi denna månaden gjort ett collage med allas handavtryck. Vi har även arbetat mycket med matematik. Att barnen får lära sig att omvandla antal och siffror på tärningen till t.ex. rätt antal hopp. Vi har också använt oss av pärlor och pärlplattor i detta som omväxling och nytänkande då barnen visar stort intresse för pärlor.

Varje vecka har vi ett varierande schema med aktiviteter som vi erbjuder barnen. Vi märker att barnen är mycket intresserade och vill gärna delta på det vi erbjuder. Vi uppmuntrar barnen till självständighet och barnen är bra på att hjälpa varandra.

Vi har nu börjat att ha lite längre samlingar. Barnen uppskattar dessa stunder mycket och är delaktiga i innehållet. Varje dag sjunger vi om alla barn som är här, vi sjunger vår veckosång om alla dagarna. Barnen har en favoritramsa som de brukar önska att vi ska göra varje dag. Den handlar om aporna som leker i träsket. Det är en ramsa om matematik där man räknar ner från 5, 4, 3, 2, 1. Krokodilen i träsket är så hungrig och äter upp aporna en efter en, men den sista apan klarar sig! 😊

Vårt dagliga arbete består även av att stötta barnen och finnas nära i rutinsituationer. Vi pratar mycket om hur man ska vara mot varandra och hur man kan lösa olika situationer där det uppstår konflikt. Barnen är bra på att låta alla vara med i leken och vi tränar på hur man bör göra när man vill vara med och leka. Vi uppmuntrar barnen till att fråga ”får jag vara med”. Men även att kunna säga ifrån ”jag vill inte just nu”.


Humlan – Vår småbarnsavdelning

Vi fortsätter med vårt temaarbete som handlar om hur man är en bra kompis och hur vi ska vara mot varandra. Mycket handlar om känslor, att dela med sig och trösta varandra.

Ute på gården har det varit en del snö och is vilket har försvårat utevistelsen för dom små barnen, vi har dock ändå varit ute i stort sett varje dag med barnen vilket dom uppskattar. Det blir bollekar, åka rutschkana och träna balansen som barnen övar på gården. Nu när det börjar bli varmare och bart på marken är vi ute längre med barnen.

Under mars månad har barnen haft stort intresse för matematik, vi räknar tillsammans på olika språk och i olika situationer under dagen. Många av barnen räknar redan till 10 på både svenska och engelska. Även former och färger har fångat barnen vilket vi tar tillvara på genom att erbjuda olika byggmaterial, olika klossar med former och färger.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändringLpfö. 98/2016, s.10.

Skapande har varit, och är, ett av barnens stora intressen och vi erbjuder barnen tillfällen varje dag att kunna pyssla, rita eller måla. Det är viktigt för oss att barnen får uttrycka sig på olika sätt som de tycker är intressant. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” Lpfö. 98/2016, s.10.

Vi fortsätter att jobba med rörelse varje torsdag, vi jobbar med hela kroppen och gör olika rörelser till musik och sång.

Vi tar stöd i dokumentet ”Stopp min kropp” när vi jobbar med barnens självkänsla. Det ska räcka för barnen att säga stopp eller sätta fram en hand framför sig om hen till exempel inte vill ha en kram eller att någon sitter nära. Det är väldigt viktigt att vi som vuxna lyssnar till barnen, även deras kroppsspråk och respekterar barnet.

Tack från oss på Äventyret!