Digital kompetens


2007 listade OECD och EU 8 nyckelkompetenser varav digital kompetens var en. Vi ser datalogiskt tänkande som en del i att arbeta både med området digital kompetens och med området matematik.

Matematiken genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar med sortering av material, klassificering, bygg, siffror, räkna och antal på olika sätt, former, mönster, mäta, jämföra, uppskatta. Under läsåret har vi även utökat materialet på avdelningarna med fokus på matematik för att utmana och främja barnens matematiska utforskande i den fria leken. 

En del av matematiken och även en del av digital kompetens, är att arbeta med området programmering/datalogiskt tänkande. Genom detta får vi in matematik, logiskt tänkande, lägesbeskrivningar, avstånd, tid men också strategitänk och stapeldiagram i verksamheten. Ett sätt att arbeta med datalogiskt tänkande är att barnen får träna på att förstå instruktioner. Man kan exempelvis introducera bilder med pilar och på så sätt låta barnen ”programmera” varandra. Detta för att förstärka vad datalogiskt tänkande innebär, och öka förståelsen för ordningsföljd ”när jag visar de här pilarna går min kompis hitåt”.

God fortsättning önskar vi på Äventyret!