Glad Lucia med sång, rim och ramsor


Idag är det Lucia och vi firar traditionsenligt på förskolan. Lucia är ju en möjlighet att arbeta med språk och kommunikation med barnen; genom sång, rim och ramsor. Vi vill önska en riktigt trevlig Lucia och passa på att berätta om hur vi arbetar med området språk och kommunikation.

Enligt förskolans läroplanen ska förskolan sträva efter att ”varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”.

På Äventyret tar vi in språk i samlingen och i sånger, med rim och ramsor och flanosagor.  Alla avdelningar arbetar mycket med böcker, och högläsning. Vi utvecklar en medvetenhet och pedagogernas förhållningssätt i hur vi pratar med barnen. Att lyssna på barnen och erbjuda talutrymme till alla barn. Sätta ord på det man gör, på det man ser. Belyser mycket ord i miljön. Har språksamtal med vårdnadshavare kring deras barn. Att skapa enkla ordböcker med bild som gynnar alla barnen och de barnen som har ett annat modersmål än svenska.  Pedagogisk dokumentation hjälper barn och pedagoger att utveckla språket genom berättande samtal. Förskolan använder bildstöd och teckenspråk för att stödja språkkommunikationen. Under läsåret är det planerat att alla pedagoger deltar i en TAKK utbildning. Ja, detta är exempel på hur vi arbetar med området språk och kommunikation på Äventyret!