God fortsättning!


God fortsättning! Efter en intensiv höst ska vi nu försöka komma igång med vårt bloggande igen, vi planerar att publicera ca ett blogginlägg per månad med syfte att beskriva vad vi arbetar med här på förskolan. Fr.o.m december har Äventyret en ny förskolechef, Tina. Vill du veta mer om oss så ta gärna kontakt med henne för mer information: tina.zainuddin@hoppetossa.com.

Nu när vårterminen är igång fortsätter vi att arbeta enligt vår verksamhetsplan. Verksamhetsplanen finns till för att vi har en läroplan för förskolan och vi ska arbeta med samtliga områden under barnens tid på förskolan. I verksamhetsplanen finns mål från läroplanen, och förutom målen står det hur vi ska arbeta för måluppfyllelse, hur det ska dokumenteras och utvärderas. I årets verksamhetsplan har vi valt att lyfta fram två fokusområden: Förhållningssätt samt Kommunikation och bemötande.