Humlan lär sig om djur


Hej alla föräldrar på Humlan!

Under februari har vi jobbat mycket med djur. Varje vecka jobbar vi med olika djur, vi skapar djuren på olika sätt och har en faktastund om djuren i slutet på veckan där vi kollar ett kort filmklipp om djuret. Barnen har visat stort intresse för de olika djuren och vi kommer att fortsätta med det även i mars.

Vi har även jobbat mycket med tryggheten och gemenskapen på Humlan, både mellan pedagoger och barn och mellan barn och barn. Många av barnen är inne i en period där de utforskar sig själva som individer, de testar gränser mot pedagoger och andra barn och behöver vissa dagar mer trygghet än dagen innan vilket vi då ger dem. Vi ser även att barnen börjar utforska mer och mer i omgivningen runt omkring, så som alla olika rum på förskolan men även de andra barnen, de tröstar gärna varandra om någon är ledsen.

Varje torsdag har vi rörelse där barnen får lyssna på tex. huvud, axlar, knä och tå och sedan följa med i rörelserna, barnen blir mer och mer medvetna om hur kroppen ser ut och hur man kan röra sig.

 

Hej alla föräldrar på Myran!

Vi har nu kommit igång och arbetat med vårt tema för terminen som är ”Kroppen”. Vi har mätt barnen med en tumstock och jämfört längden mellan barnen. Barnen har varit delaktiga och tyckt att det har varit spännande att se resultatet som vi satt upp på vår vägg inne på Myran. Vidare i projektet så har vi tittat närmare på hur kroppen ser ut; man har huvud, armar, ben mm. Vi har utmanat barnen när vi varit i skogen då vi skapat en huvudfoting i snön med hjälp av naturens material.

Vi har även skapat ett pussel för barnen där vi gjorde olika pusselbitar med kroppsdelarna. Barnen fick sedan försöka limma ihop bitarna så att det skapade en människa.

Barnen har fått skapa sitt ansikte med hår, ögon, mun, näsa mm. Vi använde oss av olika material som barnen själva fick limma fast på en papptallrik.

Vi har även jobbat med att skapa en ”vi” känsla på Myran. Vi har pratat mycket om hur man är en bra kompis, att alla får vara med och leka mm. Vi har lekt en del gruppstärkande lekar som t.ex. ”katten och råttan, björnen sover”. Barnen uppskattar dessa lekar mycket och de föreslår ofta om vi kan leka dem. I lekarna tränar vi samarbete och att man får turas om. Det kan ibland vara en utmaning och det är något som vi jobbar vidare med.

Vi ger barnen tid och utrymme varje dag för att prova att klä av/på sig själv. Vi uppmuntrar barnen till att söka hjälp eller hjälpa en kompis i första hand och att man får säga ”tack” när man t.ex. fått hjälp. Vi pedagoger finns såklart nära tillhands och stöttar i dessa moment.

Vi jobbar även aktivt med att när man lekt klart får man först städa undan leksakerna innan man påbörjar nästa aktivitet. Det är något som barnen blivit väldigt bra på och de kan även påminna varandra om att ”nu ska vi städa”. Vi städar avdelningen ordentligt innan lunch och även innan mellanmålet för att barnen ska få in den rutinen och att avdelningen ska se inbjudande ut.

 

Hej alla föräldrar på Trollsländan!

Vi fortsätter jobba med vårt tema ”bygg och konstruktion”. Vi har jobbat mycket med att bygga med olika material som tex lego, klossar, papper och kartong. I skogen har vi börjat bygga med pinnar, löv och mossa. Barnen upptäckte att olika material lämpar sig olika bra till att bygga och det krävs olika tekniker för att fästa ihop bygget beroende på vilket material en använder. I början av månaden byggde vi mycket med så kallad ”färdigt” material såsom klossar och lego. Här utforskade vi även höjd, balans och stabilitet. Senare började vi erbjuda barnen ”ofärdigt” material, tex spillbitar av trä, papper och kartong. Barnen skapade fritt och testade olika tekniker att fästa ihop materialen, såsom lim, tejp, limpistol, snöre. Även här utforskade vi tillsammans materialets egenskaper och gjorde även små experiment kring det.

Vi besökte även en byggarbetsplats där ett hus håller på att byggas. Vi tittade vilka material det används och hur det fästs ihop. Vi såg även verktyg såsom kranar som byggarbetarna använde. Vi kommer följa bygget av huset under våren med jämna mellanrum och se hur det förändras.

På våra samlingar har vi jobbat mycket med matematik och språk. Vi räknar, sorterar, lär känna siffror. Barnen är väldigt intresserade av höga siffror och av att plussa ihop siffror till nya siffror. Vi utforskar även bokstäver genom att känna med handen i en påse. I påsen gömmer sig olika saker, ibland föremål och ibland olika bokstäver som vi namnger och försöker sätta ihop ord med.

Vi har fortsatt vårt värdegrundsarbete där vi pratar om förhållningssätt, bemötande och olika känslor. Barnen kan ofta koppla detta till situationer de varit med om. Vi pratar mycket om olika sätt att lösa konflikter på.

 

Med vänliga hälsningar från oss på Äventyret