Januari månad på Äventyret


Hej alla föräldrar – Avdelningen Trollsländan!

Januari har seglat förbi och vi är nu inne i februari. Vädret varierar ofta mellan snö och kallt till blött och ljummet.

MATEMATIK/TEKNIK
Under några tillfällen har vi använt skogen som vår plats för matematik. Vi har tillsammans räknat pinnar som vi i grupper samlat in. Sedan diskuterat tillsammans vem som haft flest, färst och mittemellan. Vi har gått till Konsum och pantat burkar & flaskor. Där har vi pratat om vad som händer med burkarna & flaskorna när vi stoppar in dem i maskinen och vad som händer med dem efteråt. Barnen har utforskat magnetism. Det finns magneter på våra tåg på avdelningen. Tågen kan fastna i varandra men bara åt vissa håll. Även saker gjorda av metall, exempelvis en plåtburk, fastnar i tågens magneter. Barnen provar ofta olika saker på förskolan för att se om de fastnar. Om de inte gör det säger barnen att dem sakerna inte är gjorda av metall.

NATURKUNSKAP
Vi har gjort ett experiment med snö. Vi la snön i ett glas och tog med oss in. Det blev många diskussioner barnen emellan och mellan pedagog och barn om vad som kommer att hända med snön inomhus. Barnens tankar: smälter, ser likadan ut, blir till is. När snön sedan smält såg barnen vad som gömt sig i snön; smuts och stenar. Dem pratade då mycket om att man inte kan äta snö för att man då får ont i magen av allt smuts.

SPRÅK
Barnen har fått svara på frågor, om t.ex. färger, både på svenska och engelska. Barnen diskuterar och argumenterar mycket kring olika situationer på förskolan och hemma. T.ex. hur man ska göra om två eller flera barn vill ha samma leksak, hur ska man göra för att alla ska bli glada? Barnens svar: dela med sig av leksaken/leksakerna genom att ta tid. Fröken tar tid, 5min, då ett barn leker med leksaken och när tiden är slut är det dags att byta.

SKAPANDE/DRAMA
Barnen har börjat att måla på sina händer med målarfärg. Barnen målar en hel hand i valfri färg och trycker sen handen på ett papper. Alla barn som är 3 år får ha sina handavtryck på samma papper och detsamma gäller barnen som är 4 år och 5 år. Vi ser hur handavtryck ser ut, att ingen är den andra lik och att vi har olika stora händer som till viss del beror på hur gammal man är. Barnen fortsätter att skapa familjelekar flera gånger under dagen. Det är både människor och djur med samt att barnen är på olika platser. Dessa platser är till exempel förskolan och hemma.

Hälsningar från pedagogerna på Trollsländan!

 

HEJ ALLA GLADA FÖRÄLDRAR – Avdelningen Humlan.

Vi välkomnar också våra nya kompisar som har börjat inne hos oss!

MATEMATIK/TEKNIK
Vi gjorde ett saltexperiment med några av barnen. Där barnen fick hälla i salt i ett glas vatten. Hur många skedar salt får plats innan saltlösningen är mättad. Vart tar saltet vägen? Barnen fick doppa fingret i vattnet och sedan smaka, och saltet fanns kvar även om det inte syntes. Därefter målade vi på svarta papper med saltlösningen. När det torkat kunde vi se saltet igen. Barnen har också målat med målarfärg, blandat olika färger. Gul och röd blev orange när man blandade. I vissa flaskor var det lite färg kvar, de fick prova sig fram hur de skulle få ut mer färg.

NATURKUNSKAP
Barnen har varit på utflykt från gården där vi gått till skogen. I skogen får barnen träna på sin motorik då det finns möjligheter att klättra och att det är varierande underlag. Vi pratar om att vi måste vara rädda om naturen, att vi inte får slänga skräp eller bryta sönder grenar från träden.

SPRÅK
Sångsamling har vi dagligen, där barnen får välja en sång och sätta upp på tavlan. De får gärna berätta vilken symbol de fick inför sina kamrater, om de vill. Vi avslutar med att man får ta ner en av symbolerna från tavlan och lägga ner i påsen. När vi varit ute på promenad så stöter vi på olika symboler och då pratar vi om vad vi ofta får syn på ute på promenaderna. Vi har även arbetat med länderna Gambia och Polen där vi sagt ”Hej” på de olika språken. Cześć! Salut!

SKAPANDE/DRAMA
Vi har dansat och rört oss till musik som är från det landet vi arbetar med under just den veckan. Några har fått gå från gården på en promenad, där vi tränat att gå på ojämnt underlag i skogen. Man behöver se sig för, lyfta på fötterna. Fredagar har vi rörelse till musik från veckans land. Det är härligt att se hur mycket barnen tycker om att röra sig till musik. Några dansar tillsammans medan några står och håller sig i bordskanten och dansar. Så fort vi går in i rummet där vi har rörelse så går de fram till stereon och pekar, säger dansa.

Hälsningar från pedagogerna på Humlan!