Matematik och teknik på vår förskola


matematik förskola kungsängenI vår läroplan Lpfö 98, reviderad 2010, kan man läsa om förskolans uppgift. Förskolan ska bl.a. sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp och att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.  Barnen ska också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Förskolan har en uppgift att lyfta kommunikationen: barnen ska vara delaktiga i verksamheten, reflektera och följa resonemang. Det ska finnas ett fokus på barnens ifrågasättande och utforskande. För den som är intresserad hittar man Läroplanen för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, här.

Alla barn på Äventyret har haft vattenexperiment där alla fick hämta en sak som de trodde skulle sjunka och en sak som de trodde skulle flyta, sedan testade vi och pratade om varför vissa saker flyter och vissa sjunker. Barnen tyckte att det var väldigt intressant att båtar kan vara så stora men ändå flyta. De stora barnen pratade om planeter och hur de kan se ut, då använde vi datorn och googlade på rymden och planeter. Barnen har börjat hjälpa till vid maten och mellanmålet och barnen räknar då alla barn och allt som ska finnas själva. Barnen har hjälpt till att baka till höstfesten och experimenterat med färg, form och konsistens. Här hjälptes vi åt att räkna och mäta. De yngre barnen har jobbat med trafikljus och testat på att klippa och klistra. Vi var och tittade på byggarbetsplatsen bredvid Coop och därefter fick barnen prata om och rita vad de hade sett.

polismuseum förskolaDe stora barnen har besökt Polismuseet då de, sist när vi åkte till Djurgården, visade ett stort intresse för det. Barn och ungdomar är väldigt viktiga för Polismuseet och de utvecklar ständigt nya pedagogiska program i anslutning till såväl befintliga som nya utställningar. De vill att alla barn ska få en bred och fördjupad kunskap om polisen och polisers arbete. Läs gärna mer om Polismuseet här, varifrån bilden även kommer.