Matematiskt utforskande i den fria leken


Matematiken genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar med sortering av material, klassificering, bygg, siffror, räkna och antal på olika sätt, former, mönster, mäta, jämföra, uppskatta. Vi har även utökat materialet på avdelningarna med fokus på matematik för att utmana och främja barnens matematiska utforskande i den fria leken. Alla avdelningar kommer att fortsätta utveckla området programmering/datalogiskt tänkande. Genom det kommer det in mycket matematik, logiskt tänkande, lägesbeskrivningar, avstånd, tid men också strategitänk och stapeldiagram i verksamheten. I övrigt arbetar vi med matematik under hela barnens vistelse i förskolan, till exempel under samling, under på- och avklädning, m.m. 

Detta är några exempel på hur vi arbetar med matematik i vår förskola. Mer information om matematik i förskolan kan man hitta via Skolverket.