Naturvetenskap är ett område som ligger nära barnen!


Naturvetenskap är ett område som ligger nära barnen. Det är brett och faktiskt roligt och intressant. Barnens naturliga intresse för att finna svar kan i vårt arbete med naturvetenskap tas tillvara och utmanas. Naturvetenskap är även ett sätt att förklara vår omvärld; det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat. Den fria lekens spontana utforskande är en viktig del av naturvetenskapen!

Här en bild från vår avdelning Myran när vi hade experiment där vi fyllde en behållare med mjölk och droppade i karamellfärg för att sedan skapa ett fint mönster med bomulls pinnar. En av pedagogerna droppade i färgen och barnen fick hålla i en varsin bomulls pinne och dra i mjölken för att skapa ett mönster.

Här en bild från avdelningen Trollsländan när halva Trollsländans grupp gjorde experimentet – Vad flyter och vad sjunker. Alla barn fick hämta vars en sak som vi skulle ta reda på om den flöt eller sjönk. I tur och ordning fick barnen testa om just deras sak flöt..? Eller sjönk? Men innan de släppte saken i vattnet skulle alla gissa vad som skulle hända. Vi kom fram att vissa saker flyter och andra sjunker, vissa saker flyter en liten stund, tills de fylls med vatten, sedan sjunker de. Vi har också upptäckt att vissa saker, som flyter, flyter upp snabbt och hoppar en bra bit ovanför vattenytan om vi släpper den på botten av vattenlådan.

Hur arbetar ni med naturvetenskap?