Naturvetenskap på vår förskola


Tema förskola Kungsängenåtervinning förskola förskola höstfest tibbleEnligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturvetenskap. Upptäckarglädje och lust att lära är en självklarhet hos barnen, vilket gör detta område så roligt att arbeta med!

Den senaste tiden har vi arbetat med naturvetenskap på många olika sätt i de olika barngrupperna, t.ex:

  • De stora barnen har påbörjat sitt arbete med planeter som ska bli tredimensionella. Tanken är att förskolan ska få ett eget solsystem. Barnen har även pratat om solen; varför och hur lyser den?
  • Barnen har varit och letat skräp i skogen och pratat om varför man ska hålla skogen skräpfri och de stora barnen har följt med till återvinningen och sorterat skräp
  • Vi har pratat mycket om färg och skogens färger
  • Vi har karvat ut en pumpa och pratat om pumpans form och varför den ser ut som den gör