Robotar, digitala ägg & digital kompetens


Första blogginlägget för detta år, och detta decennium! God fortsättning vill vi passa på att önska er alla.

Vi rivstartar året med att prata om digital kompetens. Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering, där förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället kan förskolan medvetet göra skillnad genom att använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter. Det kan ta sig till uttryck på många olika sätt, exempelvis att barnen får möjlighet till att prova enkel kodning och programmering. De yngsta barnen får följa instruktioner, pilar eller olika rörelser för att programmera ”kropparna” att göra olika rörelser. De äldre barnen får möjlighet till att utveckla digitala kompetenser genom att göra QR-koder, använda lärplatta, digitala ägg och projektor.

Vi tycker även att vår kommunikationsapp med föräldrarna, Prion, fungerar väldigt bra. Vad tycker ni?