Synpunkter och förslag

Om du som vårdnadshavare har synpunkter på eller förslag till vår verksamhet uppmuntras du att ta kontakt med förskolans personal och/eller rektor. Vi kommer då att ta upp din synpunkt/förslag på nästa planeringsmöte så att alla på avdelningen/förskolan blir informerade om synpunkten/förslaget samt att vi på dessa möten även diskuterar vilka åtgärder vi ska vidta. Vi återkopplar till dig efter planeringsmötet.

Ibland kan synpunkten/förslaget vara av en sådan natur att ett möte behövs, där du som vårdnadshavare, personalen du pratat med samt rektorn närvarar. Mötet blir ett forum för att diskutera och gemensamt landa i en lösning/åtgärd. Även efter detta möte blir berörd personal på avdelningen/förskolan informerad så att alla vet vilka åtgärder som vidtas och vi återkopplar till dig som vårdnadshavare efter mötet. Landar vi i att en mer djupgående analys behövs, gör rektorn tillsammans med huvudmannen en utredning.

Du har även möjlighet att lämna synpunkter/förslag direkt till huvudmannen, detta sker elektroniskt via synpunkter@hoppetossa.com. Huvudmannen återkopplar alltid till rektorn i samband med detta.

Självfallet är även föräldrarådet ett bra tillfälle att ta upp synpunkter/förslag. Föräldrarådet är tänkt som ett forum där föräldrarepresentanter och pedagoger informerar och samtalar kring verksamheten i förskolan. I föräldrarådet talar vi inte om enskilda barn eller pedagoger, utan strävar efter att tillsammans hitta de bästa lösningarna på praktiska frågor. Föräldrarådets protokoll delas till alla i personalen och alla föräldrar. Vill du komma i kontakt med föräldrarepresentanterna kan du fråga rektorn om vilka de är. Föräldrarådet träffas varje termin.