Utökning av vår gård


Nu påbörjas utbyggnationen av vår gård. I nästa vecka kommer det att byggas ett solskydd över vår sandlåda. I juli börjar sedan utökningen av gården. Vi kommer att få hela innegården som gård, vilket innebär en ungefär dubbelt så stor gård som vi har idag. Det innebär även mer grönt, träd och växter, samt även en möjlighet att dela upp barnen på ett bättre sätt utomhus. Det ser vi fram emot. Vi tackar vår hyresvärd och våra grannar för att detta är möjligt!