Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla!


Inom Hoppetossa tycker vi att utomhuspedagogik är viktig: utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla! Ovan från Myran när vi planterade blommor på gården. Det var en uppskattad aktivitet hos barnen. Nu hoppas vi att det börjar växa något!

Här är ett fotografi från när Humlan hade datalogiskt tänkande ute. Vi ritade en bana med krita som barnen fick följa. Några ville gärna gå på den rosa linjen medan andra fick hjälp.

Slutligen ett foto från Trollsländan när vi använde gården för skapande och projektarbete. Innan det gjorde vi ren gården och vattnade blommor. Efter det målade vi stubbar som vi har på lilla gården. Några barn målade teckningar och dinosaurie värld.

Förskolans läroplan säger att ”barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer” samt att ”barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer”.