Välkomna tillbaka och tack för gårdagens Hoppetossa-dag!


Så var vi igång efter sommaren igen; pågående inskolningar, barn och pedagoger nyfikna och laddade inför ett nytt läsår! Vi hälsar alla varmt välkomna!

Och igår, 27/8 2018, hade vi vår tredje Hoppetossa-dag. Alla medarbetare från alla förskolor, samlades vid Hälsans Hus för en gemensam heldagskonferens. Tack alla vårdnadshavare för att ni kunde hålla era barn hemma och möjliggjorde denna planeringsdag för oss! Nedan följer agendan för dagen.

08.45-09.15 Hoppetossa
Sofia

09.15-10.00 Digitalisering är bara början
Patrik, Warp Institute

10.00-10.45 Hur lägger man upp ett föräldramöte ur en retorisk synvinkel
Anna, Hoppetossa Jollen

10.45-11.45 Workshop i fyra parallella grupper

Grupp 1: Barn med särskilda behov och föräldraperspektivet / mötet med vårdnadshavare
Anita, Hoppetossa Raketen

Grupp 2: Källkritik för små barn
Sylvain, Personuppgiftsombud inom Hoppetossa

Grupp 3: Hur kan vi arbeta organisatoriskt för att få ner bullernivån i vår verksamhet?
Phoebe och Tina, Hoppetossa Äventyret

Grupp 4: Diskussion kring det material som delades ut under förmiddagens retorikpresentation
Lotta, Hoppetossa Jollen

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.45 Workshop i fyra parallella grupper
Se förmiddag för mer information

13.45-14.00 Fika

14.00-16.45 Utbildning i HLR och första hjälpen
Lima Utbildning