Välkomna tillbaka och tack för gårdagens Hoppetossa-dag!


Så var vi igång efter sommaren igen och igår, 21/8 2017, hade vi vår andra Hoppetossa-dag. Alla medarbetare från alla förskolor, samlades vid Hälsans Hus för en gemensam heldagskonferens. Tack alla vårdnadshavare för att ni kunde hålla era barn hemma och möjliggjorde denna planeringsdag för oss. Nedan följer agendan för dagen.

08.45-09.15 Hoppetossa

09.15-10.00 Pilotprojekt datalogiskt tänkande

10.00-10.40 Gruppövning kring Hoppetossas vision och framtid
Vad innebär det demokratiska uppdraget i förskolan och hur arbetar vi för en jämställd och jämlik förskola?
Promenadövning i små grupper parallellt med fika

10.40-11.30 Systematiskt kvalitetsarbete – vi reder ut begreppen

11.30-12.30 Vegetarisk lunchbuffé
Hermans restaurang

12.30-13.30 Fyra parallella workshops

Grupp 1: Matematik/programmering

Grupp 2: Barn med särskilda behov/specialpedagogik

Grupp 3: Utomhuspedagogik

Grupp 4: Hur möter vi våra vårdnadshavare, konkreta exempel från hämtning i hall och på gård

13.30-13.45 Fika

13.45-16.45 Brandskyddsutbildning
Storstockholms brandförsvar

16.45-17.00 Avslutning