Förskolan Hoppetossa Jollen har fått besök från Frankrike


frankrike förskolaI januari hade Jollen besök av chefer för olika verksamheter för barn och ungdomar, däribland förskolechefer, från Frankrike. Syftet med besöket på Jollen var att de ville lära sig om hur barnomsorg organiseras i Sverige, både verksamhetsmässigt och administrativt. I … Läs mera