Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan


systematiskt kvalitetsarbete förskolan

Nu börjar slutet på verksamhetsåret närma sig. Snart är det dags att utvärdera vilken kvalitet förskolorna har hållit under året som gått, samt skapa nya mål för att förbättra dem. Processen, det systematiska kvalitetsarbetet, är central i skolväsendet, och är … Läs mera