Det kontinuerliga arbetet med arbetsmiljön för vår personal


logo_100x100pxTillsammans inom Hoppetossa fortsätter vi arbetet mot Hoppetossa vision; att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratiskt värld. Den pedagogiska verksamheten, och det pedagogiska året, är grundbulten i detta arbete. En annan viktig del är det systematiska arbete … Läs mera