Ledarskap i förskolan


påskpyssel-2-äventyretJanuari månads tema i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannivå inom Hoppetossa var den fysiska arbetsmiljön för all personal i våra förskolor, och februari månads tema var samverkan med hemmen. Nu i mars har vi belyst ledarskap, kompetensutveckling och arbetsrätt.

Vi … Läs mera

Samverkan med hemmen


höstfest förskolan äventyretTillsammans inom Hoppetossa fortsätter vi arbetet mot Hoppetossa vision; att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratiskt värld. Den pedagogiska verksamheten, och det pedagogiska året, är grundbulten i detta arbete. En annan viktig del är det systematiska arbete … Läs mera