Barns arbetsmiljö i förskolan


systematiskt kvalitetsarbete förskolanApril månads tema i det systematiska kvalitetsarbetet inom Hoppetossa på förskolechef- & huvudmannivå har varit barns arbetsmiljö. Idag omfattas alla barn och personal i skolan av arbetsmiljölagen. På förskolan omfattas personalen, men inte barnen. Vi tycker att detta är orimligt … Läs mera

Fin artikel om vår förskola Raketen


Förskolan RaketenVi vill tacka Tidningen Hammarby/Skarpnäck som igår skrev en fin artikel om vår förskola Raketen, med anledning av att den i augusti öppnar en ny avdelning. Tidningen skriver ”Förskolan Raketen i Skarpnäck har varit populär sedan den startade i … Läs mera