Förskolan och de utsatta barnen


förskola alvik stockholmMaj månads tema i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolechef- & huvudmannivå har varit barn som far illa. Utsatta barn måste fångas upp tidigt. Personalen i förskola har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det … Läs mera

Förskoleappen


Förskoleappen

Samverkan med hemmen är en viktig del av vårt uppdrag i förskolan. Lpfö 98 rev. 2010, belyser detta område tydligt redan i avsnittet Förskolans uppdrag:

  • «I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
Läs mera