Kulturens betydelse för lärande och demokrati


file3 file4 file15 file4Kulturen har en förmåga att skapa gemensamma rum, ge nya perspektiv och en förståelse för nya världar som är oerhört värdefull i lärandeprocesser. Alla barn har rätt till kultur, och inom Hoppetossa är kultur, tillsammans med matematik och utomhuspedagogik, del … Läs mera

Pilotprojekt Datalogiskt tänkande för små barn


ska%cc%88rmavbild-2016-09-27-kl-15-44-08Matematik är, tillsammans med kultur och utomhuspedagogik, en del av Hoppetossas pedagogiska profil. Vi arbetar utifrån gällande styrdokument, och lägger extra fokus på dessa områden. Den demokratiska aspekten av matematik talas det sällan om – att förse alla barn med … Läs mera