Rocka sockorna


Idag, 21 mars, är det Internationella Downs syndromdagen och vi väljer att #rockasockorna. Bilden visar ett exempel från vår förskola Äventyret.

Varför då? Att rocka sockorna är enkelt. Det enda du behöver göra är att ta på dig två … Läs mera

Tyst promenad, ett exempel på utomhuspedagogik


Inom Hoppetossa är utevistelse och utomhuspedagogik prioriterade områden. Utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Naturen blir … Läs mera