Pilotprojekt datalogiskt tänkande


Vi har fått in önskemål kring att lyfta fram pågående pilotprojekt mer, för inspiration, och det gör vi gärna. I detta inlägg lyfter vi fram ett exempel från Musketören, och längre fram i vår tar vi med ett exempel från Jollen.

I pilotprojekt tillåts verkligen barnen vara forskande barn och att vi pedagoger är medforskande och lyssnar på barnen. Vi vuxna har inte alla svaren, men tillsammans kan vi komma på lösningar och lära oss mycket om oss själva och vår omgivning. Vi ser gruppens betydelse för barnenens lärande och utveckling. Där barnens olikheter är en tillgång i vår verksamhet, där alla barn får en möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

När pilotprojektet drog igång på Musketören började man med att använda lightbot appen, och man märkte att barnen var ovana att «programmera»; vissa förstod direkt, andra hade lite svårare, och några hade lite tråkigt. För vissa var lightbot för abstrakt, det är bra med konkreta lekar. Därför valde förskolan att «backa bandet» och börja med analoga övningar. Det var en bättre ingång för barnen i att tänka datalogiskt och sekventiellt.

Det förskolan då gjorde var att «programmera» sin kompis, eller en pedagog, som var en robot. Målet med övningen var att guida den trögfattade roboten, som vägrade att tänka själv, genom en hinderbana. Genom att lägga ut kommandon och trycka på «start» så rörde roboten sig. Ibland gick det bra och ibland gick roboten bara in i väggen!

Pedagogerna har märkt att barnen har blivit bättre för att lösa problem, det är roligt. Samarbete, turtagning, logiskt tänkande, planering, höger-vänster och riktning (lägesbeskrivning), m.m tränas. Syftet med att arbeta med programmering på förskolan är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, samt att föra och följa resonemang. Samt att vi ger barnen förutsättning att förstå sin alltmer programmerade omvärld!


%d bloggare gillar detta: