Tyst promenad, ett exempel på utomhuspedagogik


Inom Hoppetossa är utevistelse och utomhuspedagogik prioriterade områden. Utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Naturen blir hos oss ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande.

Hoppetossas VD är regelbundet med våra medarbetare i verksamheterna, senast på vår förskola Äventyret. Där visade Susanne och Ricky ett trevligt exempel på utomhuspedagogik: s.k «tysta promenader» som de har tillsammans med barnen under sina skogsutflykter.

Barnen står på ett led bakom Susanne. De börjar sedan att gå, helt tysta, och Susanne visar olika platser där barnen ska sitta. Barnen får sedan sitta tysta en stund för att ta in omgivningen med alla sinnen, och reflektera och tänka. Efter en stund hämtar Susanne upp barnen igen och alla går tysta i ledet tillbaka till samlingsplatsen. Vid samlingsplatsen börjar alla prata igen, och där samtalar barnen om var de sett, hört, känt, tänkt på o.s.v.

En fin stund i skogen, som svarar mot flera av läroplansmålen exempelvis att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andra perspektiv, och att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för hur naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.


%d bloggare gillar detta: