Programmering i förskolan


Barnen idag växer upp i ett tekniksamhälle och de är viktigt att vi redan i förskolan ger alla barn rätt verktyg för en bra start. Programmering är ett sätt att lära barnen tänka kreativt och ha ett logiskt tänkande. Barnen … Läs mera

Årets förskoleundersökning är igång


Nu har årets förskoleundersökning satt igång och fram t.o.m v. 14 kommer alla vårdnadshavare ha möjlighet att svara på en föräldraenkät. Det är Stockholm Stad som skickar ut föräldraenkäten till alla vårdnadshavare, och enkäten är självfallet anonym. Under våren kommer … Läs mera