Förskolans tema Sagoberättande


Bokpåse förskolaUnder den gångna månaden har vi arbetat med temat Sagoberättande. Vi har berättat olika sagor med hjälp av flanosagor och böcker.

Flanosagor är något som funnit inom förskolans värld under lång tid. Flanosagor är en form av saga, där man sätter upp illustrationer på en filttavla, samtidigt som man berättar sagan. Sagornas mångsidighet och enkelhet, gör att de tilltalar barnen på ett direkt sätt, samtidigt som de erbjuder språkträning, koncentrationsträning, matte etc. Men framför allt tilltalar de barnens fantasi och känslor. Läs gärna mer om vad en flanosaga är här, eller mer djupgående här.

Det finns många fördelar med flanosagorna. Man kan vända sig till en hel barngrupp samtidigt, och den är konkret och visuell. Flanosagan skapar en naturlig dialog med barnen och alla barnen blir delaktiga. Barnen kan själva hålla i figurerna och hjälpa till att sätta upp dem på tavlan. Barnen har under månaden visat intresse för sagovärlden där fantasi och skapande sker, och att deras berättande tar plats i verksamheten. Även hänsyn och uppskattning mot varandra barnen emellan har vi sett utvecklats under tema-arbetet.

De läroplans mål vi framför allt arbetat efter är ”utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” samt ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”.