Skogens matematik


Två fotografier från Kuben. T.v där Kubens småbarnsavdelning, Fröna, har arbetat med siffror och antal. T.h där Kubens storbarnsavdelning, Kottarna, har varit ute i naturen och samlat pinnar och exempelvis jämfört pinnarnas längd. Två konkreta sätt att arbeta med … Läs mera

Våga Visa – Föräldraenkät


Just nu genomförs föräldraenkäten Våga Visa inom Nacka kommun. Som förälder på Kuben har du fått en inbjudan till denna enkät via din mail.

Vi är mycket tacksamma för att ni svarar på enkäten! Det är ett viktigt verktyg i … Läs mera