Datalogiskt tänkande


Här följer lite information om vårt pilotprojekt datalogiskt tänkande som vi har detta läsår tillsammans med en annan Hoppetossa-förskola, Jollen.

I projekt tillåts verkligen barnen vara forskande barn och att vi pedagoger är medforskande och lyssnar på barnen. Vi … Läs mera

Årets förskoleundersökning är igång


Nu har årets förskoleundersökning satt igång och fram t.o.m v. 14 kommer alla vårdnadshavare ha möjlighet att svara på en föräldraenkät. Det är Stockholm Stad som skickar ut föräldraenkäten till alla vårdnadshavare, och enkäten är självfallet anonym. Under våren kommer … Läs mera