Trygg zon – Vidlyftig zon – Vild zon


2012 I Ur & Skur certifierades Musketören. Här följer lite information om pedagogiken från Charlotte Thörn, förskolechef och förskollärare på vår förskola.

Vad är I Ur och Skur? Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och … Läs mera