Att träna med siffersymboler


Hej alla föräldrar

Då var det dags för månadsbrevet för september. Här i månadsbrevet kommer en sammanfattning kring vad vi på förskolan gjort för aktiviteter inom Hoppetossas profilområden matematik, kultur och utomhuspedagogik och så även förskolans specifika fokusområden för läsåret. … Läs mera