Utomhuspedagogik och matematik


Här är två exempel på utomhuspedagogik och matematik tillsammans. Den första bilden är från ett skogspass där vi, med hjälp av pinnar, övade på begreppen lång – mellan – kort. Den andra bilden är när vår småbarnsavdelning, Skogsknopparna, är ute … Läs mera

Föräldraenkäten är igång


Just nu genomförs föräldraenkäten av Stockholm Stad. Som förälder på I Ur & Skur Musketören har du fått en inbjudan till denna enkät via post.

Vi är mycket tacksamma för att ni svarar på enkäten! Det är ett viktigt verktyg Läs mera