Föräldraenkät v.7-14


Stockholm Stad genomför en föräldraenkät och enkäten delas ut till alla föräldrar på Musketören, du kan även svara på enkäten online. Enkäten är helt anonym, och pågår under veckorna 7-14 2020.

Vi är mycket tacksamma för att du svarar på … Läs mera

Matematik finns runt omkring oss


Matematik finns runt omkring oss i vardagen utan att vi alla gånger tänker på det. Matte är inte bara siffror utan även avstånd, vikt, storlek, geometriska former osv. Om man tidigt introducerar matematiken i lek och samtal blir den mindre … Läs mera