Årets fokusområden för I Ur & Skur Musketören


Nu vill vi passa på att presentera läsårets fokusområden – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar självklart extra på Hoppetossas profilområden matematik, utomhuspedagogik och kultur. Vi kommer även att ha projekt inom värdegrund och likabehandling samt följa Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-mål och pedagogik.