Årets förskoleundersökning är igång


Nu har årets förskoleundersökning satt igång och fram t.o.m v. 14 kommer alla vårdnadshavare ha möjlighet att svara på en föräldraenkät. Det är Stockholm Stad som skickar ut föräldraenkäten till alla vårdnadshavare, och enkäten är självfallet anonym. Under våren kommer sedan kommunen att sammanställa svaren och skicka resultatet till oss i förskolan.

För oss är det mycket viktigt att ni medverkar i föräldraenkäten och vi tackar er för er tid och ert engagemang. Resultatet från enkäten är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete, och självfallet är även positiva synpunkter viktiga!

På vårt föräldramöte kommer vi att ha ett avsnitt om enkäten där den förklaras utifrån Läroplan för förskolan, hur vi arbetar praktiskt utifrån våra styrdokument samt frågestund. Vänd er självfallet gärna direkt till oss pedagoger, om frågor eller funderingar uppstår kring enkäten.

Stort tack!