Att bidra till en hållbar utveckling


Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och de ska lära sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig. Förskolan har en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv. Läs gärna mer om hållbar utveckling hos Skolverket eller i förskolans läroplan.

Att tydligt synliggöra och verka för hållbar utveckling är en utmaning i vilken verksamhet som helst. Det finns många exempel på hur man kan arbeta med hållbar utveckling. Exempel på hur vi här på Musketören arbetar med detta område i år är:

  • Vi återvinner med hjälp av Sopsamlarmonstren från Mitt Avtryck.
  • Vi pedagoger är goda förebilder för barnen, hjälper när det är svårt och uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.
  • Vi använder oss av Vännerna-böckerna och barnkonventionen, samt har det som fokusområde för läsåret.
  • Vi går på utflykter i närområdet och lite längre bort (med storbarnsavdelningen).
  • Vi plockar skräp tillsammans med barnen och gör fint i vår närmiljö.
  • Vi håller aktiviteter med dans, yoga och rörelse kontinuerligt.
  • Vi planterar och odlar med barnen.
  • Vi bedriver undervisning om friluftsliv och ger barnen erfarenheter om friluftsliv.
  • Vi läser böcker om allemansrätten och bedriver undervisning i allemansrätten. Vi förklarar och är goda förebilder ex “nu är vi gäster hos myrorna”.
  • Vi har Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle 1 gång i veckan året om.

Vår förskola Musketören har blivit utvald av MittAvtryck, sopsamlarmonstrenas hemsida skapad av Hässleholm Miljö, som inspiration då vi även använder oss av monstrena ute i skogen vilket MittAvtryck tyckte var spännande. Mycket roligt tycker vi! Läs gärna mer här: https://www.mittavtryck.se/vuxna/inspiration/

Mer inspiration kring hur man kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan kan man hitta hos WWF. Om man vill fira Earth Hour som skola/förskola tillsammans med WWF hittar man information om det här.