Att träna med siffersymboler


Hej alla föräldrar

Då var det dags för månadsbrevet för september. Här i månadsbrevet kommer en sammanfattning kring vad vi på förskolan gjort för aktiviteter inom Hoppetossas profilområden matematik, kultur och utomhuspedagogik och så även förskolans specifika fokusområden för läsåret. Årets fokusområden är IKT (informationsteknik) och Flerspråkighet. Självklart händer det massor av annat kul och viktigt utanför dessa områden, exempelvis vårt arbete med värdegrunden och med barns integritet. Läs och se gärna inläggen på vår app Tyra. I oktober kommer vi att hålla ett föräldramöte. Då kommer vi bland annat ta upp delar ur verksamhetsplanen (profilområden och fokusområden) och andra aktuella ämnen.

Matematik, utomhuspedagogik och kultur

Matematik

Skogsknyttarna och Skogsmullarna har tränat med våra siffersymboler. De testade lite enkel addition och tränade på att ordna siffrorna i nummerordning. Till hjälp användes kottar och händer som hjälp när vi skulle addera. När rekvisita läggs till blir addition inte så abstrakt och barnen har någonting att hänga upp tankemönstet på. Självklart är det på ett lekfullt sätt eftersom vi vill skapa en rolig och härlig känsla för matematik.

Matematik går även in under vårt projekt i datalogiskt tänkande. Siffror, antal och nummerserier. Skogsknyttarna och Skogsmullarna har tränat på vad siffersymbolerna representerar i för antal och hur man kan ordna siffror in olika serier. Först sorterades talen i 0-6 och sendan lade barnen ut kottar på rutorna först 1 kotte sedan 2 kottar osv. Sedan testade vi 2, 4, 8 också.

Skogsknopparna har haft matematik där de skulle kategorisera och sortera med färgklossar i. En viktig del i utomhuspedagogiken är att ”ta ut det som hör hemma inne” vilket vi oftast gör. Materialet får då en ny mening och idag var det just färgerna som vi lärde oss. Det var olika nyanser av en och samma färg vilket också uppmärksammades.

Utomhuspedagogik

Varje vecka går barnen på antingen Friluftsfrämjandets Skogsmulle- Skogsknytte- eller Skogsknoppass. Det är dagen då ryggsäcken ska med. Stort tack för att ni möjliggör att barnen får med sig sin ryggsäck och att ni kan ta den hem på disk. När ni gör det har vi bättre möjligheter att vara med barnen – istället för att diska alla termosar och burkar. Barnen uppskattar verkligen när de får ha sin ryggsäck med sig och är väldigt stolta över detta. Så, tack!

Skogsknoparna använder alla sinnen för att upptäcka närmiljön i skogen. Under september har de använde synen och känseln. Här kommer en sammanfattning från en av tillfällena: Efter fika, sång och ramsor (barnen träffade några av skogens djur så klart) gick alla runt till fyra känselstopp. Först en stock, sedan blåbärsris, ett smalt träd och sist en sten. Skogsknopparna var lite ovana att sätta ord på det som känns så det kommer vi öva mer på. Men det var överhängande blött i alla fall, stocken kändes vart men stenen kall.

Skogsknyttarna har börjat vi läsa sagan om ”Sara, Ali och Allemansråttan”. Det är en bok som är framtagen av ”Håll Sverige rent” som förklarar allemansrätten på ett lekfullt och barnanpassat sätt. Vi på förskolan vill värna om den svenska allemansrätten, därför pratar vi tillsammans med barnen om vad man får och inte får göra i skogen. En aktivitet knuten till detta är att samlar ”skatter” naturföremål på en duk och titta på vad det är för ”skatter”. Här pratar vi så klart om att samla skatter som redan ligger på marken och sedan lämna tillbaka föremålen till skogen, om vi inte tar med de till förskolan för lek, utforskande eller skapande. Naturen är fantastisk och vi alla lär oss någonting av den hela tiden.

På Skogsmulle utvecklade barn och pedagog sina kunskaper om svamp. Barnen fick var sin ”plockpåse” där de skulle samla olika sorter svamp och se tittade vi tillsammans i svampboken och försökte lista ut vad svampen heter. Gruppen har pratat om att det finns många olika sorter svampar i skogen och det går väldigt bra att hitta väldigt många olika svampar just nu. Barnen fick gissa vilka djur som åt på olika svampar och lekte också ”svampkull” igen. Skogsmullarna har också hjälpt Mulle att koka två svampgrytor (fast på lotsas av riktiga svampar). En gryta som människor skulle kunna äta, och en som passar bara för djur i skogen. Barnen har verkligen blivit bra på att känna igen ätliga och giftiga svampar. Det är också spännande att höra på vad har svamp för funktion i skogens ekosystem.

Förutom kunskaper om svamp och växter i skogen lär man sig på det sättet att det finns olika hjälpmedel som kan hjälpa oss att komplettera kunskaper. Gruppen har även använt lärplattan och internet för att kunna identifiera svampen som hittades i höstskogen.

Kultur

Musik är ett språk som barn har naturligt och som vi gärna vill att barn använder. Musik utvecklar lyssnande, tal, känslor och stämningar. Genom musik lär sig barnet att hon är en skapande människa: vad jag skapar och säger är viktigt. Det finns en spontan sång bland barn och den ska vi vuxna försöka uppmuntra. På I ur och skur Musketören skapar vi nya låtar hela tiden, sjunger, lyssnar på musik, dansar och känner rytmen med hela kroppen.

Här är en sång-meny från Skogsmullarna och Skogsknyttarna:

  • God morgon allihopa
  • Jag ville ha en munk till middag idag
  • Här står vi och gungar i en ring
  • Framåt -stop- bakåt –stop
  • Nu ska vi spela -vi spelade på låtsas viol
  • Vilda hästen (ge mig en häst så ska jag rida ute)

Skogsknopparna undersöker vad kultur kan vara för barn. Skogsknopparna vistas mycket i skogsmiljöer och där finns det många skatter – naturskatter. Barnen fick samlarpåsar och gick på upptäcktsfärd för att se vad de kan hitta i knoppskogen och om vi kan skapa ett konstverk ihop. Till hjälp hade vi äggkartonger och lim. Vi tittade på fynden och sedan mimade vi ihop dom till naturskatter. Föremålen ”poppade” fram på underlaget och vi såg tingen bättre. Barnen hittade bland annat ett tomt snäckskal, stensöta och rönnbär.

Skogsknopparna har dansat till olika typer av musik med färgglada sjalar. Rekvisita gör någonting till känslan och tillhörigheten i de gemensamma rörelserna. Det provades att svänga med sjalarna på olika vis och riktningar och barnen turades om att visa olika rörelser och så gjorde alla andra efter. Barnen testade även att hålla sjalen för ansiktet och se hur världen såg ut då! Helt rosa eller helt grön? Hur känns det att vara lite gömd bakom sjalen?

Flerspråkighet

Det är alltid så många nya intressanta böcker som vi hittar på biblioteket i Alvik där Skogsknyttarna och Skogsmullarna är på besök varje månad. Vi vill gärna ta med oss många böcker hem till förskolan så kvittot blir alltid långt. För att fortsätta arbeta aktivt med flerspråkighet och multikultur på förskolan -lånade vi böcker på många olika språk. Vi älskar böcker här på Musketören och hoppas att vi kan lyckas med, att smitta barnen med vår entusiasm till läsandet.

Mat och språk är väldigt spännande har barnen upptäckt. Att äpple kan uttryckas på så många språk! Titta gärna på dörren in till Skogsknopparnas avdelning för att lära er och öva.

Ni föräldrar som har barn med annat modersmål än svenska kommer alltså att bli inbjudna till språksamtal under första halvan av läsåret. Fokusområdet kommer självklart beröra alla barn på förskolan.

IKT (informationsteknik)

Varje dag möter barnen någon typ av informationsteknik. Ett biblioteksbesök där barnen hanterar lånekort och scannar av böckerna är en typ av IKT, att använda lärplattan för att skapa blommor är en annan typ. Skogsmullarna har använt lärplattan för att söka efter information i deras svampprojekt, medan medlemmarna i Regnbågsklubben (de som ska börja i skolan till hösten) skapar egna bilder och skriver ut. Vårt mål är att IKT ska bli en naturlig del i verksamheten på ett balanserat sätt. Vi värdesätter en vardag med mycket friluftsliv, utomhuspedagogik och lek fri från digitala verktyg, men vi lever i en digitaliserad värd och vill även utforska den tillsammans med barnen.

Välkommen på vår resa!