Besök av bilderboksförfattaren Emma Virke


Hej alla vårdnadshavare!

Detta hände i november

Skogsknopparna har fortsatt sitt projekt om pinnar och använder sig mycket av en pinnfigur som heter Pippi Pinne. Pippi Pinne har nu fått en kompis – Pelle Pinne som är med på aktiviteter om matematik, värdegrund, språk, friluftsliv och förskola-hem. Genom lek, drama och fantasi lär sig barnen om känslouttryck, siffror, rumsuppfattning och empati.

Skogsknyttarna har i sitt Snigel- och snäckprojekt skapat hem åt sina lersnäckor barnen gjort men även utforskat andra områden som experiment, matematik och kultur. Barnen har bland annat provat på saltmålning och att färga kaffefilter med tusch och vatten. Skogsknyttarna hade en dag besök av bilderboksförfattaren Emma Virke som hade workshop med barnen om barnböcker och skapande.

Nedan finns våra mål från Friluftsfrämjandet och I Ur och Skurpedagogiken som är förankrade i förskolans läroplan. Dessa tar vi med oss när vi planerar, undervisar och utvärderar våra projekt och aktiviteter.

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
  • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
  • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
  • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Under december har vi även planeringsdag där pedagogerna bland annat kommer göra en halvårsavstämning utifrån verksamhetens mål samt utbildas inom digital kompetens och datalogiskt tänkande samt planera inför vårterminen.

Tack från oss!