Att träna med siffersymboler


Hej alla föräldrar

Då var det dags för månadsbrevet för september. Här i månadsbrevet kommer en sammanfattning kring vad vi på förskolan gjort för aktiviteter inom Hoppetossas profilområden matematik, kultur och utomhuspedagogik och så även förskolans specifika fokusområden för läsåret. … Läs mera

Välkomna tillbaka och tack för gårdagens Hoppetossa-dag!


Så var vi igång efter sommaren igen; pågående inskolningar, barn och pedagoger nyfikna och laddade inför ett nytt läsår! Vi hälsar alla varmt välkomna!

Och igår, 21/8 2017, hade vi vår andra Hoppetossa-dag. Alla medarbetare från alla förskolor, samlades vid … Läs mera

Trevlig sommar!


Läsåret 2016/17 börjar gå mot sitt slut. Nu är tid för reflektion och för uppstart inför kommande läsår. Här på bloggen tar vi nu ett sommaruppehåll. Vi vill passa på att önska er en härlig sommar med foton från årets … Läs mera

Trygg zon – Vidlyftig zon – Vild zon


2012 I Ur & Skur certifierades Musketören. Här följer lite information om pedagogiken från Charlotte Thörn, förskolechef och förskollärare på vår förskola.

Vad är I Ur och Skur? Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och … Läs mera

Datalogiskt tänkande


Här följer lite information om vårt pilotprojekt datalogiskt tänkande som vi har detta läsår tillsammans med en annan Hoppetossa-förskola, Jollen.

I projekt tillåts verkligen barnen vara forskande barn och att vi pedagoger är medforskande och lyssnar på barnen. Vi … Läs mera

Årets förskoleundersökning är igång


Nu har årets förskoleundersökning satt igång och fram t.o.m v. 14 kommer alla vårdnadshavare ha möjlighet att svara på en föräldraenkät. Det är Stockholm Stad som skickar ut föräldraenkäten till alla vårdnadshavare, och enkäten är självfallet anonym. Under våren kommer … Läs mera

God fortsättning


God fortsättning – så var vi igång igen även här på bloggen. Vi ser fram emot den kommande terminen, och hoppas att ni alla har haft en härlig jul och nyår.

Här är en bild från vår senaste matematikmåndag, då … Läs mera