Den viktiga leken och trevlig sommar!


Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans. I förskolans nya läroplan har leken ett eget … Läs mera

Utevistelse och skogsutflykt


Musketören är sedan hösten 2012 certifierad I Ur & Skur av Friluftsfrämjandet. I Ur & Skur innebär natur, miljö och hälsa varje dag! Vi utgår från barnens behov, aktivitet, väder och vad som passar bäst att genomföra ute eller … Läs mera

Skapa egna kikare


Skogsknopparna har i slutet av mars haft inskolning av ett syskon. Skogsknopparna fokuserar därför som alltid på vid inskolningsperiod på trygghet, rutiner, säkerhet, anknytning och gruppkänsla. Projektet kring Pinnefamiljen har såklart varit närvarande och Skogsknopparna har fördjupat sitt arbete med … Läs mera

Utomhuspedagogik och matematik


Här är två exempel på utomhuspedagogik och matematik tillsammans. Den första bilden är från ett skogspass där vi, med hjälp av pinnar, övade på begreppen lång – mellan – kort. Den andra bilden är när vår småbarnsavdelning, Skogsknopparna, är ute … Läs mera

Föräldraenkäten är igång


Just nu genomförs föräldraenkäten av Stockholm Stad. Som förälder på I Ur & Skur Musketören har du fått en inbjudan till denna enkät via post.

Vi är mycket tacksamma för att ni svarar på enkäten! Det är ett viktigt verktyg Läs mera

Besök av bilderboksförfattaren Emma Virke


Hej alla vårdnadshavare!

Detta hände i november

Skogsknopparna har fortsatt sitt projekt om pinnar och använder sig mycket av en pinnfigur som heter Pippi Pinne. Pippi Pinne har nu fått en kompis – Pelle Pinne som är med på aktiviteter … Läs mera